Hoe groener hoe beter. Steeds meer mensen willen duurzamer en dichter bij de natuur leven. Maar hoe doe je dit in de praktijk? 
Wij helpen mensen op een duurzame manier, in hoge mate zelfvoorzienend te gaan leven en boeren om volledig emissie vrij en zonder zorgen, risico's of investeringen verder te gaan. Simpelweg door beter gebruik te maken van wat de natuur ons te bieden heeft.
Daarom maken wij kleinschalige ecowijken genaamd Buitengewoon. Hierin staan energieneutrale, circulaire woningen verhuld door een boomgaard, rondom een gemeenschappelijke moestuin en kas.
Dit schept de mogelijkheid om je in alle privacy terug te trekken in je woning, of om te genieten van elkaars gezelschap door samen gebruik te maken van de faciliteiten om zelfvoorzienend te leven.
Wij helpen jou samen met de andere toekomstige bewoners en een boer,  zelf deze ecowijk te ontwikkelen. Zonder zorgen en tegen vergelijkbare kosten als een woning in de stad.
Buitengewoon is een portaal naar een gezond, welvarend en duurzaam leven, dat het landschap verrijkt met groene oases van biodiversiteit. 
Wij geloven dat een woning veel meer is dan een dak boven je hoofd. Een woning is een veilige haven die bijdraagt aan je gezondheid en kan voorzien in een zinvol, zorgeloos en duurzaam leven.
Bewoners van Buitengewoon, werken samen met lokale boeren aan een hoge mate van zelfvoorziening.
Dit verschaft werkgelegenheid, kennis en gegarandeerd gezond, eerlijk en maatschappelijk verantwoorde voeding.
Met deze aanpak vergroten we de biodiversiteit. Bouwen we meer woningen zonder het landschap te verharden. En bieden we mensen de mogelijkheid hun leven te verduurzamen. Hiermee kunnen we voor een deel de balans herstellen van klimaatverandering, terwijl we de uitstoot van broeikasgassen en het woningtekort verkleinen.
Floris Alkemade, Rijksbouwmeester: 
'Het platteland is een broeinest van innovatie. Ik ben een groot pleitbezorger van het platteland. Zeker in Nederland is dat dé plek waar de radicale veranderingen plaatsvinden. De helft van de startups zit op het platteland. Daar heb je de vrijheid en de ruimte om creatief te zijn. Als je ziet wat voor gedoe het is om in de stad iets op te zetten. Ruimte is vrijwel onbetaalbaar. Nederland staat aan de vooravond van grote veranderingen zoals de energietransitie en verduurzaming van de voedselproductie. Dat kan alleen gebeuren op het platteland.’ 

Prof.Dr.Peter Boelhouwer, Hoogleraar huisvestingssystemen TU Delft:
'Als je goed kijkt in het Groene Hart is er nog veel mogelijk. Woningbouw, natuur en recreatie zijn belangrijker dan boerenland. Dat geldt ook in het Groene Hart, waar best gebouwd kan worden zonder het open karakter aan te tasten. Wie wil er nu niet op zo’n legakkertje wonen met al dat water om je heen?'

De Stikstof Bank: 
'Landschappelijk ondernemen is een transitie naar een nieuwe vorm van boeren. 
Hierdoor wordt input gegeven aan het beheer van natuur,  het behalen van de reductie doeleinden (Stikstof, CO2 enz), het natuurlijk wonen en boeren. Het natuurlijk wonen heeft een hoge ontwikkel ambitie waarde, door natuur-inclusief, circulair, biobased, nul op de meter en off-grid te ontwikkelen. Small, smart villages en erf delen in een natuurrijke omgeving samen met de boer is ons keurmerk.' 

Peter Drenth, gedeputeerde Natuur en Landbouw Gelderland.
'Het boerenlandschap kan er over tien jaar wel eens heel anders uit gaan zien. Per jaar stoppen 400 tot 600 boeren in Gelderland en Overijssel ermee. Dan moet je wat met de grond en boerderijen. Zet er huizen neer.

United Nations Development Program on Climate Change and Agriculture:
'Landbouw is direct verantwoordelijk voor ongeveer 80 procent van de ontbossing wereldwijd en is, door zijn impact op de bodem, bossen en ander landgebruik, de op één na grootste uitstoter van broeikasgassen, goed voor ongeveer 24 procent van de totale uitstoot. Een transitie naar duurzame landbouw kan landbouwbedrijven omvormen tot koolstofopslag.'

Gunther Pauli, auteur van 'The Blue economy': 
'We moeten regenereren, te beginnen met ons voedsel'

Prof. Ben van Berkel, Professor AA Dipl. (Hons), (F)RIBA, Hon. FAIA Founder and Principal Architect of UNStudio and UNSense.
'In de toekomst zullen we gebouwen moeten ontwerpen die verder gaan dan hun dagelijkse functies, om omgevingen te creëren waarin bewoners kunnen gedijen. Een van de belangrijkste verbeteringen is het bieden van ruimte aan bewoners om voedsel te verbouwen, water te verzamelen en energie op te wekken.'

Matthijs Schouten, Natuurfilosoof Staatsbosbeheer: 
'De enige manier waarop we een duurzame toekomst voor onszelf én voor alle andere bewoners van de aarde kunnen creëren, is door onze relatie met de natuur volledig te herzien.'
Terug naar boven